Тракийски долмени

Експонати

страница 1 от 2  
1 2

История

Мегалит (на гръцки: megaλίθος - "голям камък" - от старогръцки "μέγας" - голям и "λίθος" - камък) е огромен камък - неологизъм съставен през 1870-те, с който се означават градежи от грубо обработени или необработени големи камъни, плочи, късове и монолити послужили за изграждане на съоръжения или монументи. Мегалитен означава структура, изградена от подобни огромни камъни, които са закрепени един за друг, без да се използва някакво спойващо вещество.

Долмени, менхири, кромлехи – древната мъдрост на предците, са тайнствени постройки от камъни, разпръснати из цял свят, които няколко хилядолетия пазят тайните на своя произход и предназначение.

Долмените са най-старият тип градени тракийски гробници. Принадлежат към групата на така наречените мегалитни паметници. Изградени са от внушителни по размер каменни плочи. Конструкцията представлява няколко такива плочи, изправени странично, които оформят правоъгълно помещение, покрито отгоре с хоризонтална правоъгълна плоча. Понякога в една от вертикалните плочи е изсечен отвор, който служи за вход. Долмените могат да бъдат еднокамерни и многокамерни, със или без дромос (коридор). Когато са многокамерни (с няколко помещения), то последните могат да са разположени последователно - едно зад друго, с общ вход и връзка помежду им, или едно до друго, с отделни входове.

Строени са през ранната желязна епоха. Те са разпространени в един относително ограничен район, обхващащ Странджа, Сакар и Източните Родопи, североизточна Гърция и Турция. На територията на Тракия районът на разпространението им съвпада с племенната територия на одрисите. Долмените са най-ранните и сигурно датирани монументални паметници в тракийската култура.

Достигналите до нас тракийски паметници (долмени), които са изцяло запазени, са твърде малко. Повечето са разрушени или ограбени. Благодарение на описанията на Г. Бончев и братя Шкорпил разполагаме с пълно описание на долмените, които се намират на територията ни. Броят на запазените долмени е 750, от които 150 са сравнително добре запазени, някои дори и с покривните плочи. Броят им в Сакар планина е над 600. 

Не е напълно ясно дали са използвани за многократни погребения, или за ритуали, свързани с почитането на покойника. Може би това означава, че долмените са били разположени в близост до селището. На няколко места, в непосредствена близост до погребалните съоръжения, са открити следи от неголеми селища, които са документирани на базата на керамичен материал, разпръснат на повърхността.

Подобни съоръжения се срещат в Русия, Украйна, Абхазия, Англия, Франция, Италия, Ирландия, Испания, Индия, Ирак, Сирия, Корея, Япония, Северна Америка, Северна Африка.

Виртуални разходки